Products

Aareen medical test
Arostat-10

Rosuvastatin 10 mg

Arostat-20

Rosuvastatin 20 mg


Arostat-20-Gold

Rosuvatatin 20 mg + Clopidogrel 75 mg + Aspirin 75 mg

Arostat-40

Rosuvastatin 40mg


AROSTAT-ASP-10/75

Rosuvastatin 10 mg + Asprin 75 mg

AROSTAT-ASP-20/75

Rosuvastatin 20 mg + Asprin 75 mg


Arotsat-F

Rosuvatatin 10 mg + Finofibrate 160 mg

Arotsat-Gold

Rosuvatatin 10 mg + Clopidogrel 75 mg + Aspirin 75 mg